Pientaloteollisuus

Talovalmistajien blogi - Osa 1

Pientalokoti syntyy yksilölliset toiveet mahdollistamalla – yhdessä.

Uudessa blogissamme jäsenyritysten edustajat kertovat ajankohtaisista asioista ja ilmiöistä pientalorakentamisessa ja -asumisessa. Blogisarjan aloittaa Lammi-Kivitalojen markkinointi- ja viestintäpäällikkö Marjo Mäki.

Marjo Mäki

Marjo Mäki on Lammi-Kivitaloja valmistavan Lammin Betoni -konsernin markkinointi- ja viestintäpäällikkö

Lammi Kivitalo Duplio B (20)

Kuva: Lammin Betoni Oy

Lammi Kivitalojen Duplio-paritalo Tuusulan asuntomessuilta

Lammi Kivitalo Duplio B (18)

Kuva: Lammin Betoni Oy

Sisäkuva Dupliosta

ASMES 21 Lammi (38)

Kuva: Lammin Betoni Oy

Lammi Kivitalojen Saarenta-kohde Lohjan asuntomessuilta

saarenta 22

Kuva: Lammin Betoni Oy

Saarennan keittiö ja ruokailutila

saarenta 60

Kuva: Lammin Betoni Oy

Saarennan lasitettu terassi

Asumisen ja asumistoiveiden muutos on ollut hyvin havaittavissa koronapandemian aikana. Maailmanlaajuinen pandemia on vaikuttanut arkeemme ja olemme olleet tilanteessa, jossa mukautuminen on ollut välttämätöntä.

Asumisen murros näkyy eletyn poikkeusajan ilmiönä. Se on vaikuttanut toiveisiimme kodin toiminnallisuudesta, turvallisuudesta ja myös paikkasidonnaisuudesta. Joustavuus ja vapaus muokata ympäristöään mieluisaksi tuovat aivan uusia mahdollisuuksia asumiselle, joka on muuttanut monen meistä elämää hetkellisesti tai jopa pysyvästi.

Me Pientaloteollisuus PTT ry:ssä mukava olevat yritykset haluamme vastata asumisen tarpeisiin ja muutoksiin ja mahdollistaa omakotirakennuttajan toiveet uudesta kodista. Päätös kodin rakennuttamisesta syntyy monen vaiheen ja tarkan harkinnan tuloksena. Kyseessä on yksi elämän suurimmista hankinnoista ja päätöksistä. Se miten parhaat asumisen toiveet toteutetaan nyt ja tulevaisuudessa, on meidän kaikkien yhteinen asia. Tähän tarvitaan mm. kunnilta aktiivista kaavoittamista, palveluiden turvaamista sekä hyvien ja turvallisien kulkuyhteyksien kehittämistä ja ylläpitämistä.

Pientalorakentamisen osuus Suomessa on ollut vuoden 2009 jälkeen laskeva. Etenkin suurissa kaupungeissa määrät ovat laskeneet, eikä tonttitarjonta ole kehittynyt. Samaan aikaan unelma pientalosta on elänyt vahvasti ja voimakkaana. Omakotitalo on vuodesta toiseen ollut ylivoimaisesti halutuin asumismuoto ja 64 % kotitalouksista asuisi mieluiten omakotitalossa. Omakotitalojen haluttavuus asuntotyypeissä on noussut 56 %:sta 64 %:iin edellisestä tutkimuksesta v. 2019. Omakotitaloissa asuvat ovat kaikkien tyytyväisimpiä asumismuotoonsa. (Rakennustutkimus RTS Oy Suomi Asuu 2021 Aktiivitaloudet). Myös koronapandemialla on ollut oma vaikutuksensa omakotiasumisen suosion kasvuun. Miten sitten tulevaisuudessa? Tätä ei voida varmuudella tietää, mutta uskon vastauksen löytyvän joustavuudesta ja muunneltavuudesta. Omakotiasuja voi parhaiten vaikuttaa asumisensa ratkaisuihin, mikä tuo vapautta ja sopii eri elämäntilanteisiin, ja tekee näin asumisesta pitkällä aikajänteellä palvelevampaa. Kodin äly ja automaatioratkaisut luonnollisesti kehittyvät entisestään ja tulemme kokemaan vieläkin suuremmat digitaaliset mahdollisuudet.

Kodin tulee lähtökohtaisesti tukea asujansa elämää ja niitä arvoja, jotka ovat hänelle tärkeitä ja tuovat onnellisuutta. Koti yleisesti rakennetaan itselle, omiin tarpeisiin. Kodin rakentaminen lähtee aina toiveista ja tavoitteista, jotka ovat henkilökohtaisia. Mikä kodin mahdollistaa? Mahdollistajia on monia. Ennen kotiunelman toteuttamista punnitaan monia itselle merkityksellisiä asioita. Sujuva arki, kodin ja peruspalvelujen sijainti, kulkuyhteydet, toive asumisesta tietyllä asuinalueella, lähiluonto ja vapaa-ajanviettopaikat sekä etätyömahdollisuus ovat usein peruslähtökohtia uuden kodin rakentamiseen ryhtymiselle. Talotehtaan valinta, rahoituksen saaminen, lupaprosessit sekä tonttien saatavuus ja hinnat vaikuttavat jokainen osaltaan siihen, millainen koti syntyy.

Viittasin kirjoituksen alussa asumistoiveiden toteutumiseen. Toteutuminen on monen tekijän summa. Koen, että meidän kaikkien toimijoiden niin julkisella kuin yksityisellä puolella, on tärkeää tukea ja mahdollistaa asumisen unelmia. Rakennettu monimuotoinen ympäristö on rikkaus ja jokaiselle rakentamisen muodolle on paikkansa. Me kaikki yhdessä voimme toteuttaa parasta, asukkaiden tarpeita ja toiveita tukevaa asumista. Näin syntyy koteja ja ympäristöjä, jotka tukevat elämää ja tarjoavat ratkaisuiltaan kestävää, joustavaa ja arvoa luovaa asumista. Se on kaikkien yhteinen hyvä.