Pientaloteollisuus

Talovalmistajien blogi - Osa 3

Omakotitonttien tarjonnassa suuria kuntakohtaisia eroja

Omakotitalo on selvästi halutuin asumismuoto Suomessa. Pandemian aikana omakotitalojen suosio on vain kasvanut. Vuonna 2021 omakotitaloja toimitettiin asiakkailla selvästi enemmän kuin aiempina vuosia. Tämän vuoden ensimmäisen neljänneksen tilastot osoittavat, että omakotitalojen suosio jatkuu. Ihmiset tekevät päätöksiä omakotitalon rakentamisesta, vaikka Euroopassa käydään samanaikaisesti sotaa. Suomi koetaan edelleen turvalliseksi maaksi, jossa uskaltaa sijoittaa tulevaisuuteen rakentamalla omakotitalon.

Ensimmäisiä asioita, joita rakennushankkeeseen ryhtyvä etsii, on tontti. Toiveet tontista ja sen koosta ovat henkilökohtaisia. Tonttia etsitään usein alueelta, joka koetaan hyväksi asua sijaintinsa vuoksi. Näyttäsi siltä, että eninten tontteja halutaan kasvukeskusten läheltä sellaisista paikoista, joissa palvelut ovat lähellä ja liikenneyhteydet kunnossa. Lapsiperheiden toiveena on koulu kohtuullisen matkan päässä. Julkisten liikenneyhteyksien käytettävyys korostuu erityisesti nyt, kun polttoaineiden hinnat ovat nousseet paljon.  Tontilla pitää olla myös hyvät rakentamisen edellytykset. Pehmeä maa, joka vaatii paalutuksen nostaa kustannusarviota usein kohtuuttomasti. Myös suuret korkeuserot tontilla aiheuttavat lisäkustannuksia.

Useat tontin etsijät ovat yllättyneet kuinka vaikeaa on löytää edellä mainitut kriteerit täyttävä tontti. Omakotitonttien kysyntä on suosituimmissa kunnissa niin suuri, että vain joka kymmenes tonttiarvontaan osallistuja saa tontin. Kaikkien kuntien kaavoitus ei ole pysynyt mukana omakotiasumisen suosion kasvaessa tai jostain syystä ei ole nähty tarpeelliseksi kaavoittaa alueita uusille omakotitonteille. Onko kunnissa laskettu vain omakotitonteista aiheutuvat kulut huomioimatta sitä, että kaavoittamalla kunta saa hyviä veronmaksajia?

Toisenlaisiakin esimerkkejä on tiedossa. Esimerkkikunnaksi voimme ottaa Kempeleen Oulun seudulta, joka on jo pitkään ollut yksi Suomen kasvavimmista seutukunnista. Vuonna 2020 Oulusta pois muuttaneista muutti Kempeleeseen 869 henkilöä. Vastaavana aikana Kempeleestä muutti Ouluun 701 henkilöä. Muuttovoiton syyksi Kempeleen kunnanjohtaja Tuomas Lohi arvioi tonttien ja lähipalvelujen saatavuuden (Mikä Kempeleessä houkuttaa? Kaleva 10.9.2021). Omakotiliiton selvityksen mukaan omakotiasukkaan kuntakohtaiset maksut ovat Kempeleessä maan halvimmat jo neljättä kertaa (Omakotiliitto: Kunta- ja aluekohtaiset maksut omakotitaloissa 2022). Vastaavia menestyskuntia ovat esimerkiksi Kaarina, Kangasala, Siilinjärvi, Muurame ja Nurmijärvi. Suomen Omakotiliitto on valinnut juuri Kempeleen ja Seinäjoen omakotimyönteisimmiksi kunniksi Suomessa. Riittävä tonttitarjonta on yksi valintakriteereistä.

Kun tontti on löytynyt asiakkaat kysyvät talotoimittajalta tarjouksia talosta. Rakennushanke lähtee etenemään useimmiten ongelmitta. Talotoimittajien myyjät ja asiakaspalvelijat ovat ammattilaisia, jotka auttavat asiakasta toteuttamaan unelmansa. PTT:n jäsenyritykset kouluttavat henkilökuntaansa ohjaamaan asiakasta huomioimaan hänen vastuullaan olevat asiat ennen talotoimitusta. Talotoimituksen jälkeen talovalmistaja rakentaa talon sovittuun valmiusasteeseen ja luovuttaa sen asiakkaalle.

Timo Poikkimäki

Jukkatalo Oy:n myyntijohtaja ja PTT:n markkinointi- ja kehitysryhmän puheenjohtaja Timo Poikkimäki


Onko kunnissa laskettu vain omakotitonteista aiheutuvat kulut huomioimatta sitä, että kaavoittamalla kunta saa hyviä veronmaksajia?