Tietoa toimialasta

Pientalorakentamisen lisääminen on helpoin ja nopein tapa lisätä puun käyttöä rakentamisessa

Noin 90 % uusista pientaloista on puu- tai hirsirakenteisia. Puun käyttöä rakentamisessa voitaisiin helposti kasvattaa kaavoittamalla lisää rakentamisen mahdollisuuksia pientaloille. Samalla vastattaisiin nykyistä paremmin suomalaisten asumistoiveisiin. On tärkeä muistaa, että kivitaloilla on monia hyviä ominaisuuksia (mm. kestävyys, paloturvallisuus, huoltovapaus). Näistä syistä pientalojen runkomateriaalin valintaa ei tarvitse ohjata kaavamääräyksillä tai rakennusjärjestyksillä.

Pientaloteollisuus PTT esittää, että lisäämällä pientalotonttien kaavoitusta rakentamiseen käytetyn puun määrä voitaisiin helposti kaksinkertaistaa. Samalla kaavoitus ja asuntorakentaminen vastaisi paremmin suomalaisten asumistoiveita.

Puurakentamisen osuus kerrostaloissa on 5 %

Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2022 valmistui 1 393 asuntoa puurakenteisiin kerrostaloihin (yhteensä 78 801 kerros-m²). Puurakenteisiin pientaloasuntoihin - eli omakoti-, pari- tai rivitaloihin - valmistui samassa ajassa 9 890 asuntoa, eli 7,8-kertainen määrä verrattuna puukerrostalojen asuntoihin (kerrosalassa 17-kertainen määrä 1 349 490 kerros-m²). 

Viimeisten 27 vuoden aikana (vuosina 1996-2022) Suomeen on rakennettu yhteensä 135 puurakenteista asuinkerrostaloa, joissa on yhteensä 4 539 asuntoa (linkki, tieto haettu 23.4.2023). Pelkästään vuonna 2022 - siis yhden vuoden aikana - valmistui yli 2-kertainen määrä asuntoja puurakenteisin pientaloihin

Runkomateriaalin valintaa ei tarvitse ohjata määräyksillä

Pientaloteollisuus PTT:ssä on jäseninä puu-, kivi- ja hirsitalojen valmistajia. Vastaan on tullut tapauksia, missä asemakaavassa tai rakennusjärjestyksessä on rajoitettu rakennuksen runkomateriaalin valintaa. PTT:n kanta on, että pientalojen runkomateriaalia ei tulisi määrätä asemakaavoissa tai rakennusjärjestyksissä, sillä noin 90 % pientaloista tulee olemaan puurakenteisia ilman määräyksiäkin. Valinnan rajoittamista ei voi perustella edes kaupunkikuvallisilla seikoilla, sillä runkomateriaali ei näy päälle päin. Puurunkoiseen taloon saadaan haluttaessa rapattu julkisivu tai tiiliverhous ja kivitaloihin voidaan tehdä julkisivulaudoitus.

 Rajoittamista ei voi perustella edes vähähiilisyyden tavoittelulla. Materiaalivalinnoilla on merkitystä hiilijalanjälkeen, mutta merkittävimpiä tekijöitä ovat energiantarve ja käytetty energiamuoto. Vähähiilisyyden edistämisessä mittarina tulisikin olla läpinäkyvästä ja tasapuolisesta laskentamenetelmästä saatava tulos. Rakennusten vähähiilisyyden laskenta tulee pakolliseksi viimeistään vuonna 2025, mutta jo nyt usea talovalmistaja laskee talojensa hiilijalanjäljen. 

Valmistuneen pientaloasunnon runkomat 2022

Vuonna 2022 valmistuneiden pientaloasuntojen pääasiasiallinen rakennusmateriaali (lähde: Rakennettu ympäristö palvelu, Tilastokeskus)