Tietoa toimialasta

Uudet asemat mahdollistavat asuntorakentamista

Tunnin juna Turkuun!

Tunnin juna on Helsingin ja Turun välille suunnitteilla oleva nopea kaksiraiteinen junayhteys. Se lyhentää Helsingin ja Turun välistä junamatkaa, mutta tuo myös uusia paikkakuntia junayhteyksien ääreen. Uusia asemia tulee Espooseen (Hista), Kirkkonummelle (Veikkola), Vihtiin (Nummela) ja Lohjalle. Näiden ympärille olisi mahdollista kaavoittaa ja rakentaa monipuolista, suomalaisten asumistoiveiden mukaista asuntorakentamista. Varsinais-Suomessa ratahanke mahdollistaisi lähiliikenteen kehittämisen.

Nopeampi junayhteys ja uudet asemat laajentaisivat Turun ja Helsingin työssäkäyntialueita ja yhdistäisi Turun ja Helsingin seutukunnat entistä paremmin toisiinsa.

Etätyöstä on tullut normaali tapa työskennellä monissa ammateissa. Työpaikkaliikenne vähenee ja asuinpaikka voi olla aiempaa etäämmällä työpaikasta, kun joka päivä ei ole välttämätöntä mennä työpaikalle. Turun tunnin juna parantaisi entisestään etätyön toimivuutta. Uusi, nopeampi junayhteys myös siirtäisi matkustamista maanteiltä raiteille.

Asuntorakentaminen on Suomessa hyvin keskittynyttä. Uudet ratayhteydet laajentaisivat työssäkäyntialueita ja tarjoaisivat asuntorakentamisen mahdollisuuksia. Esimerkiksi vuonna 2022 Suomessa valmistuneista uusista asunnoista yli 35 % valmistui Helsinkiin, Espooseen ja Vantaalle, jossa on hyvin vaikea löytää riittävästi uutta kaavoitettua maata asuntorakentamiselle.

Turun tunnin junan suunnittelu on jo pitkällä: hankkeen suunnittelu on teknisin osin valmis vuoden 2023 lopussa. Hanke voitaisiin saada liikkeelle jo tulevan hallituskauden aikana. Sen käyttöönotto olisi suunnitelmien mukaan 2030-luvun alussa, mutta uusien asuinalueiden kaavoitus ja rakentaminen voitaisiin aloittaa jo radan rakentamisen aikana.

 

VR Pendolino kuvaaja Janne Mikkila

Kuva: Janne Mikkilä


www.tunninjuna.fi