Tietoa toimialasta

Karkaako omistusasuminen pieni- ja keskituloisilta?

Omistusasumisen tulisi olla mahdollista useammille

Pientaloteollisuus PTT esittää, että asuntopolitiikassa otettaisiin paremmin huomioon eri talotyyppien (omakoti-, pari-, rivi- ja kerrostalot) lisäksi myös eri hallintamuodot: vuokra-asumisen lisäksi myös omistusasuminen sekä muut (esim. asumisoikeus- ja osuuskunta-asuminen). Omistusasumista voitaisiin mahdollistaa esimerkiksi (1) poistamalla varainsiirtovero, (2) palauttamalla asuntolainojen korkojen vähennysoikeus sekä (3) ottamalla uudelleen käyttöön omistus-Arava-malli.

Rakennustutkimus RTS Oy:n Suomi Asuu 2021 -tutkimuksen mukaan 94 % suomalaisista haluaisi asua omistusasunnossa, mutta vain 68 % asuu. Omistusasuminen on myös nuorten toiveissa.

Oma asunto kerryttää varallisuutta ja omaa kotia voi sisustaa ja remontoida omien toiveiden mukaan. Vuokra-asumisessa päätäntävapaus on rajatumpi.

Vuokra-asumisen osuus on kasvanut alimmissa tuloluokissa ja puolestaan pienentynyt ylemmissä tuloluokissa. Karkaako omistusasuminen pieni- ja keskituloisten ulottumattomiin? 

Olisiko uudistettu omistus-Arava ratkaisu?

Arava-järjestelmällä on aiempien vuosikymmenten aikana tuettu monipuolista asuntotuotantoa - eri talotyyppejä ja eri hallintamuotoja. 1960–1980-luvuilla aravalainoituksella valmistuneista asunnoista 50–80 % oli omistusasuntoja. Niistä merkittävä osa (noin puolet) on ollut omakotitaloja. 2010-luvulla ja sen jälkeen omitusasumista ei ole tuettu lainkaan.

Arava-järjestelmän tukimuotona on perinteisesti ollut halpakorkoinen laina, mutta vaihtoehtoisesti tukimuotona voisi olla valtion täytetakaus. Täytetakaukset eivät lisäisi valtion menoja, vaikkakin ne lisäävät valtion vastuita. Suomalaiset ovat hyvin tunnollisia asuntolainan maksajia, joten valtion riski olisi pieni. Todennäköisesti järjestelmä toisi valtiolle jonkin verran tuloja takausmaksujen muodossa.

Omistus-Arava-tuki voitaisiin myöntää kohteille, jotka täyttävät tietyt reunaehdot laadun ja varustelun suhteen. Tukea tulisi kohdentaa kooltaan ja kustannuksiltaan kohtuullisille, energiatehokkaille taloille, jotka käyttävät uusiutuvaa energiaa. 

Esimerkiksi ARA:n ylijohtaja Hannu Rossilahti on useaan otteeseen esittänyt kohtuuhintaisen Ara-omistusasumisen hinta-laatuohjattua rahoitusmallia, jossa valtio antaisi täytetakauksen osalle lainasta.

Linkkejä:

Aho, Myllymäki, Sandqvist, Strandell: Nuorten asuminen 2020: Kyselytutkimus, Ympäristöministeriön julkaisuja 2021:8


Pellervon taloustutkimus PTT:n asuntomarkkinat 2019 erityisteema: Jatkuuko vuokra-asumisen suosion kasvu? 


Rakennuslehti 21.5.2019 ”Asuntopomolla olisi lääke asuntojen kalleuteen - ”ei maksaisi valtiolle mitään” 

Vuokra-asumisen osuus tuloluokittain

Vuokra-asumisen osuus tuloluokittain 1987-2016 (lähde: Pellervon taloustutkimus)


Arava

Valtion tukema asuntotuotanto ja omistusasuntojen osuus. Kuvaaja on ARA:n ylijohtaja Hannu Rossilahden esityksestä vuoden 2022 ARA-päiviltä.