Tietoa toimialasta

Rakennusluvan saaminen voi kestää suurissa kaupungeissa jopa 6 kk!

Sujuvampaa sääntelyä – nopeampaa lupakäsittelyä!

Rakentamista ohjaavien säännösten määrä on kasvanut huimasti 2000-luvulla. Uusia säännöksiä laadittaessa tulisi paremmin huomioida vaikutukset kustannuksiin ja rakentamisen sujuvuuteen. Myös kaavoituksessa otetaan liikaan kantaa rakennusten suunnitteluun. Rakennuslupien käsittelyajan pituus ja vaikea ennakoitavuus on ollut ongelmana erityisesti suurissa kaupungeissa.

Rakennusluvan käsittelyajan pitkä kesto ja vaikea ennakoitavuus on suuri ongelma pientaloja rakentaville talotehtaille ja niiden asiakkaille – omaa taloa rakennuttaville kotitalouksille. Jos rakennusluvan saaminen pitkittyy, joutuu talovalmistaja muuttamaan suunniteltua rakentamisaikataulua. Tämä aiheuttaa paljon turhaa lisätyötä, sillä eri työvaiheiden työt (rungon pystytys, sisätyöt, sähköistus, LVI-työt) joudutaan aikatauluttamaan uudelleen. Kuluttaja-asiakkaalle viivästys aiheuttaa lisäkuluja mm. siitä, että uuteen kotiin muuttaminen viivästyy.

Eduskunnan ympäristövaliokunta esitti helmikuussa 2023 rakentamislakia koskevassa mietinnössään, että rakennusluvan palvelulupausta tulisi pilotoida yhteistyössä kuntien kanssa. Pientaloteollisuus kannattaa lämpimästi tätä ajatusta, ja olemme valmiita osallistumaan.

Rakentamisen sääntelyä sujuvoitettava

Rakentamisen sujuvoittamisen eteen on tehty paljon, mutta tehtävää riittää. Hyvä esimerkki sujuvoittamisesta on rakennusvalvontojen ja alan toimijoiden yhteinen TOPTEN-hanke. Siinä on laadittu yhteisiä käytäntöjä mm. siihen miten rakentamista koskevia lakeja ja asetuksia tulisi noudattaa. Tällä hetkellä 35 kuntaa on sitoutunut noudattamaan näitä käytäntöjä, mutta käytäntöjä hyödynnetään monissa muissakin kunnissa. Aiemmin kuntakohtaiset, toisistaan poikkeavat asetustulkinnat ovat aiheuttaneet päänvaivaa rakennusalan yrityksissä. Paljon on saatu aikaan, tehtävää riittää.

Uusi rakentamislaki tulee voimaan vuoden 2025 alussa. Samalla voimaan tulee suuri määrä uusia asutuksia ja asetusten päivityksiä. Asetusten tarkkaa sisältöä ei vielä tiedetä, vaikka voimaantuloon on reilu puolitoista vuotta. Pientaloteollisuus toivoo rakentamisen ohjaukseen sujuvuutta, ennakoitavuutta sekä riittävää aikaa valmistautua.  Lisäksi kaikessa määräyskehityksessä tulisi ottaa paremmin huomioon vaikutukset kustannuksiin ja rakentamisen sujuvuuteen.

Kunnilla on kaavoitusmonopoli. Paitsi että kaavoitusprosesseja tulisi nopeuttaa, toiveita on myös niiden sisältöihin. Erityisesti asemakaavoissa saatetaan puuttua liikaa rakennusten suunnitteluun liittyviin yksityiskohtiin. 

Perustava

Kuva: Perustava Oy