Tietoa toimialasta

PTT:n suhdannekatsaus 1Q2019

Alkuvuoden toimitukset komeasti plussalla

Vuosi 2019 alkoi PTT:n jäsenyritysten kannalta positiivisesti. Toimitusten yhteenlaskettu määrä (kuluttaja- ja projektitoimitukset) oli Q1:n aikana lähes 33 % suurempi kuin vuotta aiemmin. Toimitusten yhteenlaskettu arvo kasvoi 34 %. Toimialan suhdanneodotukset kääntyivät positiiviseen suuntaan. Hyvästä alkuvuodesta huolimatta tästä vuodesta odotetaan samankaltaista kuin viime vuodesta. Toisen vuosineljänneksen myynnin onnistuminen ratkaisee mille tasolle vuoden lopussa päästään. Tällä hetkellä arvioidaan, että vuoden 2019 aikana omakotialoituksia kertyy 7 000−7 500 kappaletta

PTT:n jäsenyritykset toimittivat kuluttajille ja projekteihin Q1:n aikana 559 talotoimitusta (+33 %), joiden yhteenlaskettu arvo oli 60 M€ (+35 %). Kasvua oli sekä kuluttaja- että projektitoimituksissa. On tosin muistettava, että vuoden ensimmäinen neljännes on toimitusten kannalta hiljaisin. Q1:n aikana toimitettujen talotoimitusten (kuluttajat + projektit) keskihinta oli 107 700 €. Myynnillisesti vuoden Q1 oli heikompi edellisen vuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna.

PTT:n jäsenyrityksiltä kysyttiin näkymiä markkinatilanteen kehittymisestä seuraavien 3 ja 6 kuukauden aikana. Saldoluku on ollut positiivisella puolella, mutta laskusuuntainen ja saavutti vuoden vaihteessa nollatason. Q1:n aikana saldoluku on noussut selvästi positiiviseen suuntaan: 3 kuukauden saldoluku oli +13 ja 6 kuukauden saldoluku oli +6.

Valmisosatalojen osuus kaikista OKT-aloituksista on noin 70−75 %. PTT:n jäsenyritysten osuus valmisosatalomarkkinoista on noin 50 %.


OKT-toimitukset kuluttajille

1Q2019

1Q2018

Muutos
Toimitukset (lkm) 403 298 35,2 %
Toimitusten arvo (M€) 50 37 37,0 %

Projektitoiminta

1Q2019

1Q2018

Muutos
Toimitukset (lkm) 156 123 26,8 %
Toimitusten arvo (M€) 9,8 7,9 23,4 %

Yhteensä (OKT + projektit)

1Q2019

1Q2018

Muutos
Toimitukset (lkm) 559 421 32,8 %
Toimitusten arvo (M€) 60 45 34,6 %  

OKT-toimitukset - OKT-toimitukset kuluttaja-asiakkaille
Projektitoiminta - muut kuin kuluttaja-asiakkaat (esim. rakennusliikkeet, asoy:t)

1Q2019

PTT:n jäsenyritysten talotoimitukset (kuluttajat + projektitoimitukset) vuosineljänneksittäin 2017-2018.

PTTn suhdanneseuranta 1Q2019
195 kt, päivitetty 9.5.2019