Tietoa toimialasta

PTT:n suhdannekatsaus 1Q2021

Loppuvuoden erittäin hyvä myynti jatkui Q1:llä

PTT:n jäsenyritysten vuoden 2020 lopulla alkanut hurja myynti jatkui Q1:llä: uusia talokauppoja tehtiin jopa 70 % enemmän kuin vastaavana ajanjaksona vuotta aiemmin. Talovalmistajien suhdanneodotuksia kuvaava saldoluku nousi korkeimpaan arvoonsa, joten kuluvasta vuodesta odotetaan parasta pitkiin aikoihin. Odotusta tukee myös Tilastokeskuksen tekemä kuluttajien luottamusindeksi, joka nousi huhtikuussa parhaimpaan arvoonsa vuosikausiin.

PTT:n jäsenyritykset tekivät vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 1 087 uutta talokauppaa, mikä on jopa 70 % enemmän kuin edellisvuoden vastaavalla neljänneksellä.

PTT:n jäsenyritykset toimittivat Q1:n aikana asiakkaille 486 talotoimitusta, mikä on 11 % vähemmän kuin vuotta aiemmin. Kahden viimeisimmän neljänneksen hyvät myyntiluvut eivät vielä näkyneet alkuvuoden talotoimitusten määrissä. Talokaupan tekemisestä talotoimitukseen on viive, sillä kaupan solmimisen jälkeen aloitetaan talon yksityiskohtainen suunnittelu, haetaan rakennuslupa ja aloitetaan valmistus. Osassa rakennusvalvontoja myös luparuuhka aiheuttaa tällä hetkellä viivettä. Vertailuneljännes (1Q2020) ajoittui juuri ennen koronaepidemian alkua ja oli toimitusmäärissä sitä edeltäviin Q1:iin verrattuna erittäin hyvä. 

Hyvä myynti näkyi PTT:n jäsenyritysten tilauskannassa, jossa oli maalis-huhtikuun vaihteessa 59 % enemmän talotoimituksia kuin vuotta aiemmin.

Omakotirakentaminen on vahvasti sidoksissa kuluttajien luottamukseen. Tilastokeskuksen julkaisemassa kuluttajien luottamusindikaattorissa näkyy selvästi koronepidemian aallot. Tilanne muuttui nopeasti positiivisemmaksi huhtikuussa: luottamusindikaattori nousi plussan puolelle ja korkeimpaan arvoonsa vuosiin. 

Kuluttajien luottamusindikaattori

Kuluttajien luottamusidikaattori. Lähde: Tilastokeskus

PTT:n jäsenyrityksiltä kysytään tilastokyselyiden yhteydessä suhdanneodotuksia 3 ja 6 kuukauden tähtäimellä. Suhdannenäkymien saldoluku pomppasi vuoden 2013 alussa alkaneen historiansa korkeimpaan arvoonsa. Seuraavista vuosineljänneksistä ja koko vuodesta 2021 on siis odotettavissa erittäin hyvä.

KUVA Suhdannenäkymät

PTT:n jäsenyritysten suhdanneodotukset.

Pientaloteollisuus PTT ry:n jäseninä on 14 talotoimittajaa, jotka valmistavat puu-, kivi- ja hirsitaloja. PTT:n jäsenyritysten markkinaosuus yksityishenkilöiden talopaketti- ja valmistalomarkkinoista on noin 65 %.

Linkki Tilastokeskuksen julkistukseen: Kuluttajien luottamus vahvaa ja osin ennätyksellistä huhtikuussa

1Q2021 Myynti

PTT:n jäsenyritysten talomyynti (kpl) vuosineljänneksittäin 2020-2021.

PTT Tilastot 1Q2021 JULKINEN
303 kt, päivitetty 10.5.2021