Tietoa toimialasta

PTT:n suhdannekatsaus 1Q2022

Omakoti- ja paritalotoimitusten määrä kasvoi 27 % - myös myynti pysyi hyvällä tasolla

Viime vuoden vahvan myynnin ansiosta PTT:n jäsenyritysten tilauskanta ja toimitusmäärät ovat erittäin hyvällä tasolla. Asiakkaille toimitettiin Q1:n aikana 27 % enemmän omakoti- ja paritaloja kuin vuosi sitten. Uusia omakoti- ja paritalokauppoja tehtiin Q1:llä 4,3 % vähemmän kuin viime vuonna, mutta kauppojen yhteenlaskettu arvo kasvoi 9,2 %. Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan on heikentänyt suhdanneodotuksia, mutta sitä huolimatta PTT edelleen ennustaa tälle vuodelle 8500 omakoti- ja paritaloaloitusta.

PTT:n jäsenyritykset tekivät vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 1 021 uutta omakoti- ja paritalokauppaa, mikä on 4,3 % vähemmän kuin edellisvuoden vastaavalla neljänneksellä. Kauppojen yhteenlaskettuarvo kasvoi 9,2 %.

PTT:n jäsenyritykset toimittivat Q1:n aikana asiakkaille 719 omakoti- ja paritalotoimitusta, mikä on 27 % enemmän kuin vuotta aiemmin. 

Tilauskannassa oli maaliskuun lopussa 2 589 omakoti- ja paritaloasuntoa, mikä on 5,3 % enemmän kuin vuosi sitten.

Omakotirakentaminen on vahvasti sidoksissa kuluttajien luottamukseen. Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan romahdutti kuluttajaluottamusindeksin, joka putosi maalis- ja huhtikuussa samalle tasolla kuin koronakeväänä 2020. Siitä huolimatta kuluttajien asunnonostoaikeet ovat edelleen korkealla.

PTT:n jäsenyrityksiltä kysytään tilastokyselyiden yhteydessä suhdanneodotuksia 3 ja 6 kuukauden tähtäimellä. Suhdannenäkymien saldoluku laski jonkin verran vuodenvaihteesta. 

Pientaloteollisuus PTT ry:n jäseninä on 14 talotoimittajaa, jotka valmistavat puu-, kivi- ja hirsitaloja. PTT:n jäsenyritysten yhteenlaskettu markkinaosuus yksityishenkilöiden talopaketti- ja valmistalomarkkinoista on noin 60 %.

1Q2022 talotoimitukset kaikki

PTT:n jäsenyritysten talotoimitukset asiakkaille (erilliset pientalot eli omakoti- ja paritalot), kumulatiivinen kappalemäärä.

PTT Suhdannekatsaus 1Q2022 Julkinen
171 kt, päivitetty 16.5.2022