Tietoa toimialasta

PTT:n suhdannekatsaus 2Q2022

Myynti jäljessä huippuhyvää vuotta 2021, mutta edellä vuotta 2020 – OKT- ja paritalojen aloitusmäärät kuitenkin nousevat viime vuoteen verrattuna

Viime vuoden erinomaisten myyntilukujen ja alkuvuoden vahvan tilauskannan ansiosta omakoti- ja paritalojen aloitusmäärä tulee nousemaan viime vuodesta. PTT:n jäsenyritykset toimittivat Q2:n aikana asiakkailleen 1 009 omakoti- ja paritaloasuntoa (+1,1 %). Vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla (Q1+Q2) kasvua edellisvuoteen oli + 11 %. Monet epävarmuustekijät ovat heikentäneet kuluttajaluottamusta, mutta sitä huolimatta PTT edelleen ennustaa tämän vuoden omakoti- ja paritaloaloitusten määräksi 8 500:a (+6 %).

PTT:n jäsenyritykset tekivät Q2:lla 820 uutta omakoti- ja paritalokauppaa, mikä on 46 % vähemmän kuin edellisvuoden vastaavalla neljänneksellä. On syytä todeta, että vertailukohta (2Q2021) oli myynnillisesti ylivoimaisesti paras vuosineljännes PTT:n tilastointihistoriassa. Vuoden ensimmäisen puoliskon (Q1+Q2) aikana uusia kauppoja tehtiin 1 841, mikä on 29 % vähemmän kuin vuonna 2021, mutta toisaalta 29 % enemmän kuin vuonna 2020.

Tilauskannassa oli kesäkuun lopussa 2 332 omakoti- ja paritaloasuntoa, mikä on 9,9 % vähemmän kuin Q1:n jälkeen. Tilauskanta on edelleen erittäin hyvällä tasolla.

Omakotirakentaminen on sidoksissa kuluttajien luottamukseen. Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan, huoli inflaatiosta ja asuntolainojen viitekorkojen noususta ovat todennäköisesti olleet osasyinä siihen, että Tilastokeskuksen kuluttajaluottamusindeksi putosi kesä- ja heinäkuussa mittaushistorian alimmalle tasolle. Asunnonostoaikeet ovat laskeneet hieman alkukesän aikana, mutta niissä on suuria alueellisia eroja. Pienintä lasku on ollut pääkaupunkiseudulla ja Länsi-Suomessa.

Tilastokyselyiden yhteydessä suhdanneodotuksia 3 ja 6 kuukauden tähtäimellä. PTT:n jäsenyritykset arvioivat markkinatilanteen heikentyvän lähikuukausien aikana (3 kk:n saldoluku -16), mutta loppuvuonna tilanteen odotetaan kääntyvän paremmaksi (6 kk:n saldoluku +16).

PTT:n ennuste tämän vuoden omakoti- ja paritalojen kokonaisaloitusmääräksi on edelleen 8 500 kappaletta, kun viime vuonna aloituksia kertyi noin 8 000. Pientaloteollisuus PTT ry:ssä on jäseninä 14 puu-, kivi- ja hirsitalovalmistajaa, joiden yhteenlaskettu osuus talopakettimarkkinoista on noin 60 %. 

KUVA Myynti 1H2022

PTT:n jäsenyritysten OKT- ja paritalojen myynti / uudet kaupat (asuntojen lukumäärä kumulatiivisesti)

KUVA Toimitukset 1H2022

PTT:n jäsenyritysten OKT- ja paritalojen toimitukset asiakkaille (asuntojen lukumäärä kumulatiivisesti)

PTT Suhdannekatsaus 2Q2022 JULKINEN
137 kt, päivitetty 23.8.2022