Tietoa toimialasta

PTT:n suhdannekatsaus 3Q2018

Toimitusmäärät edellisvuotta jäljessä

Tämän vuoden toimitusmäärissä ei päästä vuoden 2017 tasolle, mutta vuodesta tulee kuitenkin parempi kuin vuodesta 2016. PTT:n jäsenyritysten talotoimitusten lukumäärä kuluttaja- ja projektiasiakkaille oli kolmen ensimmäisen vuosineljänneksen (Q1+Q2+Q3) jälkeen 7,9 % jäljessä edellisvuoden määriä. Toimitusten arvossa mitattuna laskua oli kuitenkin vain -1,2 %. Taloteollisuuden suhdanneodotukset ovat muutaman viimeisen vuoden olleet erittäin positiivisella tasolla, mutta kesän jälkeen suhdannenäkymien saldoluku on laskenut selvästi, vaikka onkin edelleen positiivinen.

PTT:n jäsenyritysten talotoimitusten määrä kuluttaja- ja projektiasiakkaille oli kuluvan vuoden 3. vuosineljänneksellä (Q3) 8,4 % pienempi kuin vuotta aiemmin. Toimitusten arvo oli kuitenkin 2,2 % suurempi kuin vastaavana ajanjaksona vuotta aiemmin.

Vuoden alusta laskettuna (Q1+Q2+Q3) toimitusmäärä on -7,9 % pienempi kuin viime vuonna – toimitusten yhteenlaskettu arvo on lähes samalla tasolla: laskua -1,2%. PTT:n jäsenyritysten yhteenlaskettu toimitusmäärä vuoden alusta lähtien laskettuna (Q1+Q2+Q3) oli 2 228 kappaletta (2 420 kpl vastaavana ajanjaksona vuonna 2017). Kuluvan vuoden jokainen neljännes on ollut toimitusmäärässä mitattuna hieman edellisvuotta heikompi.

PTT:n jäsenyrityksiltä kysyttiin näkymiä markkinatilanteen kehittymisestä seuraavien 3 ja 6 kuukauden aikana. Pitkän positiivisen jakson jälkeen odotukset suhdannenäkymistä ovat alimmalla tasolla kolmeen vuoteen, mutta edelleen ollaan plussan puolella.

Valmisosatalojen osuus kaikista OKT-aloituksista on noin 70-75 %. PTT:n jäsenyritysten osuus valmisosatalomarkkinoista on noin 54 %.

Lisätietoja: Pientaloteollisuus PTT ry, Kimmo Rautiainen, kimmo.rautiainen@rakennusteollisuus.fi , p. 0400 381 444, 

3Q2018

PTT:n jäsenyritysten talotoimitukset neljänneksittäin 2015-2018. Luvuissa on mukana sekä OKT-toimitukset kuluttajille että projektitoimitukset.