Tietoa toimialasta

PTT:n suhdannekatsaus 3Q2022

Suhdannenäkymät heikot ja myynti hidastunut, mutta kumulatiivinen toimitusmäärä on vielä viime vuoden tasolla

Kuluvaa vuotta on leimannut Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan. Omakoti- ja paritalojen myynti hidastui vuoden aikana. Vuoden alussa tilauskanta oli erittäin vahva, minkä ansiosta tänä vuonna tullaan aloittamaan vähintään saman verran omakotityömaita kuin viime vuonna. PTT:n ennustetta koko maan omakoti- ja paritaloaloitusten määräksi on laskettu 8 300:an.

TOIMITUKSET: PTT:n jäsenyritykset toimittivat asiakkailleen 834 omakoti- ja paritaloasuntoa, mikä on 17 % vähemmän kuin vuonna 2021. Vuoden alusta lähtien omakoti- ja paritaloasuntoja on toimitettu 2 562, mikä on samaa luokkaa kuin viime vuonna (+0,4 %). loppuvuoden aikana tullaan todennäköisesti jäämään viime vuoden luvuista, mutta merkillepantavaa on se, että tämän vuoden 3 ensimmäisen neljänneksen aikana on toimitettu enemmän taloja kuin koko vuoden 2020 aikana. Tästä tulee siis toimitusten määrässä mitattuna melko hyvä.

MYYNTI: PTT:n jäsenyritykset tekivät Q3:lla 338 uutta omakoti- ja paritalokauppaa (-29 %). Vuoden alusta lähtien (Q1-Q3) uusia kauppoja on tehty 2 229, mikä on 29 % vähemmän kuin vuonna 2021, mutta vielä ollaan edellä vuoden 2020 myyntilukuja.

TILAUSKANTA: Tilauskannassa oli Q3:n jälkeen 1 777 omakoti- ja paritaloasuntoa mikä on 24 % vähemmän kuin Q2:n jälkeen. Tilauskanta on edelleen suurempi kuin ennen koronaepidemian puhkeamista.

Omakotirakentaminen on sidoksissa kuluttajien luottamukseen. Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan, huoli inflaatiosta ja asuntolainojen viitekorkojen noususta sekä mahdollisesta taantumasta ovat todennäköisesti olleet osasyinä siihen, että kuluttajaluottamusindeksi putosi kesän mittaushistorian alimmalle tasolle. 

Tilastokyselyiden yhteydessä kysytään jäsenyritysten näkemyksiä suhdanneodotuksista 3 ja 6 kuukauden tähtäimellä. PTT:n jäsenyritykset arvioivat markkinatilanteen heikentyvän lähikuukausien aikana (3 kk:n saldoluku -34 ja 6 kk:n saldoluku -52). Toimiala on siis hyvin yksimielinen siitä, että markkinatilanne tulee heikkenemään. 

PTT:n ennustetta tämän vuoden omakoti- ja paritalojen kokonaisaloitusmääräksi laskettiin 8 500 kappaleesta 8 300:an. Viime vuonna aloituksia kertyi noin 8 000.. Pientaloteollisuus PTT ry:ssä on jäseninä 14 puu-, kivi- ja hirsitalovalmistajaa, joiden yhteenlaskettu osuus talopakettimarkkinoista on noin 60 %. 

Q3 toimitukset

PTT:n jäsenyritysten asiakkailleen toimittamat omakoti- ja paritalot (kpl).

Q3 myynti OKT+PT

PTT:n jäsenyritysten tekemät uudet omakoti- ja paritaloasuntojen kaupan (kpl).

PTT Suhdannekatsaus 3Q2022 JULKINEN
118 kt, päivitetty 16.11.2022