Tietoa toimialasta

PTT:n suhdannekatsaus 4Q2018

OKT-aloitusten kokonaismäärä kasvoi, mutta PTT:n jäsenkunnan luvuissa laskua

PTT:n jäsenyritysten toimitusmäärissä oli vuonna 2018 laskua eritysesti projektirakentamisen puolella. PTT:n jäsenyritysten yhteenlaskettu markkinaosuus laski viime vuonna muutamalla prosenttiyksiköllä noin 50 %:in. Alkaneesta vuodesta odotetaan hieman parempaa kuin vuodesta 2018. Perusteluna tälle on positiivinen myynnin kehitys viimeisten neljännesten aikana.

Vuoden 2018 aikana (Q1-Q4) PTT:n jäsenyritysten toimitusmäärä (kuluttaja- ja projektiasiakkaat) laski 11,7 % verrattuna edellisvuoteen – toimitusten arvossa laskua oli vain 0,7 %. PTT:n jäsenyritykset toimittivat 2 962 talotoimitusta (3 356 kpl vuonna 2017). Projektitoimitusten määrässä oli huomattava lasku verrattuna edelliseen vuoteen (määrä -38,5 %, toimitusten arvo -12 %). OKT-toimitusten määrä kuluttajille laski vain 2,4 % ja toimitusten arvo pysyi edellisvuoden tasolla (+1 %). Vuoden 2018 aikana toimitettujen talotoimitusten (OKT:t kuluttajille + projektit) keskihinta on ollut noin 98 600 € (kasvua 12,5 % edellisvuoteen verrattuna).

Vuoden 2018 viimeisellä neljänneksellä (Q4) PTT:n jäsenyritysten talotoimitusten määrä kuluttaja- ja projektiasiakkaille oli jopa -21,6 % pienempi kuin vuotta aiemmin. Toimitusten arvo oli kuitenkin samalla tasolla (+0,1 %) kuin edellisvuoden viimeisellä neljänneksellä. Laskua oli eritysesti projektitoimituksissa (määrä -67,1 % ja arvo -38,5 %). OKT-toimitusten määrä kuluttajille laski vain 1,5 % ja näiden toimitusten arvo jopa kasvoi 4,9%.

Myynnillisesti viime vuoden ensimmäinen neljännes oli heikko, mutta muut vuosineljännekset (Q2-Q4) olivat parempia kuin vuotta aiemmin. PTT:n jäsenyritysten yhteenlaskettu tilauskanta parani loppuvuotta kohti ja oli vuoden vaihteessa samalla tasolla kuin vuotta aiemmin.

PTT:n jäsenyrityksiltä kysyttiin näkymiä markkinatilanteen kehittymisestä seuraavien 3 ja 6 kuukauden aikana. Pitkän positiivisen jakson jälkeen odotukset ovat laskeneet neutraalille tasolle: 3 kuukauden saldoluku oli +7 ja 6 kuukauden saldoluku oli 0.

Valmisosatalojen osuus kaikista OKT-aloituksista on noin 70-75 %. PTT:n jäsenyritysten osuus valmisosatalomarkkinoista on laskenut muutamalla prosenttiyksiköllä noin 50 %:iin. Yhtenä osasyynä osuuden laskuun on se, että hirsitalovalmistajat ovat PTT:n jäsenkunnassa aliedustettuna ja hirsitalorakentamisen suosio on jatkanut kasvuaan.

Lisätietoja:   

Pientaloteollisuus PTT ry, Kimmo Rautiainen,
p. 0400 381 444,
kimmo.rautiainen@rakennusteollisuus.fi

4Q2018

PTT:n jäsenyritysten talotoimitukset neljänneksittäin 2015-2018. Luvuissa on mukana sekä OKT-toimitukset kuluttajille että projektitoimitukset.

PTTn suhdannekatsaus 4Q2018 www
101 kt, päivitetty 6.2.2019