Tietoa toimialasta

PTT:n suhdannekatsaus 4Q2022

Vuoden 2022 talotoimitusten määrä lähellä toissa vuoden tasoa, mutta myynti hidastui

Vuotta 2022 leimasi Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan. Hyvin alkanut omakoti- ja paritalojen myynti hidastui vuoden aikana selvästi. Alkuvuoden vahvan tilauskannan ansiosta PTT:n jäsenyritysten omakoti- ja paritalotoimitusten määrä oli kuitenkin vain 6 % pienempi, kuin huippuhyvänä vuonna 2021. Positiivista alkaneelle vuodelle on kuluttajaluottamuksen selvä nousu joulukuun pohjalukemista.

TOIMITUKSET: PTT:n jäsenyritykset toimittivat Q4:lla 665 omakoti- ja paritaloasuntoa asiakkailleen (-24 % verrattuna vastaavaan neljännekseen vuotta aiemmin). Koko vuoden 2022 aikana toimitettiin yhteensä 3 227 omakoti- ja paritaloasuntoa. Huippuhyvästä vuodesta 2021 jäätiin -6 %, mutta toimituksia kertyi lähes 40 % enemmän kuin vuonna 2020.

MYYNTI: PTT:n jäsenyritykset solmivat Q4:llä 495 uutta omakoti- ja paritalon kauppaa (-45 %). Koko vuoden 2022 aikana tehtiin 2 724 uutta kauppaa (-33 % verrattuna huippuhyvään vuoteen 2021). 

TILAUSKANTA: Tilauskannassa oli vuoden lopussa 1 252 asuntoa. Tilauskanta pieneni 30 % Q4:n aikana ja lähes puolittui vuoden aikana, mutta on edelleen korkeammalla tasolla kuin ennen koronaepidemian puhkeamista.

NÄKYMÄT: PTT:n jäsenyritykset arvioivat näkymien heikkenevän Q1:llä, mutta tilanteen odotetaan tasaantuvat toisella neljänneksellä. PTT ei ole vielä tehnyt ennustetta vuoden 2023 aloitusmäärille lukuisten epävarmuustekijöiden vuoksi. Positiivista on, että kuluttajaluottamus nousi tammikuussa selvästi joulukuun pohjalukemista. Positiivista on myös:

  • Omakotirakentamisesta kiinnostuneiden asiakkaiden suuri määrä
  • Rakennusvalvontojen luparuuhkien purkautuminen
  • Rakennusmateriaalien ja energian hintakehityksen rauhoittuminen
  • Hiljaisemman markkinatilanteen vuoksi rakentamisen ammattilaisia on helpompi saada

Alan toiveena on, että erityisesti kasvualueiden kunnat lisäisivät tonttitarjontaa. Toiveena on myös, että kevään eduskuntavaalien jälkeen laadittavassa hallitusohjelmassa otetaan pientalorakentaminen ja -asuminen aiempaa paremmin huomioon.

Rakennustutkimus RTS Oy:n arvion mukaan vuonna 2022 Suomessa aloitettiin noin 7 700 omakoti- ja paritalon rakentaminen (vuonna 2021 noin 8 100). Talopakettitoimituksia vuonna 2022 kertyi RTS:n mukaan 5 963. Näin ollen PTT:n jäsenyritysten markkinaosuus on noin 42 % koko maan omakoti- ja paritaloaloituksista ja 54 % talopakettitoimituksista. 

Toimitukset 4Q2022

PTT:n jäsenyritysten asiakkailleen toimittamat omakoti- ja paritalot (kpl).

Myynti 4Q2022

PTT:n jäsenyritysten tekemät uudet omakoti- ja paritaloasuntojen kaupat (kpl).


PTT Suhdannekatsaus 4Q2022 julkinen
142 kt, päivitetty 9.2.2023