Pientaloteollisuus

PTT:n Markkinointi- ja kehitysryhmän puheenjohtaja Timo Poikkimäki

Kunnat ovat avainasemassa järkevänhintaisten tonttien tarjonnassa

Koronavuosi on lisännyt omakotiasumisen suosiota selvästi. Yksi selittävä tekijä on etätyön yleistyminen. Tämä vaikuttaa siihen, minne ja minkälaisia asuntoja tulevina vuosina rakennetaan. Kesäkuun kunnallisvaaleissa valittavilla uusilla kunnanvaltuutetuilla ja kunnilla on nyt erinomainen tilaisuus reagoida muuttuneeseen tilanteeseen kaavoittamalla ja tarjoamalla järkevän hintaisia tontteja omakotiasumisesta haaveileville. Jukkatalo Oy:n myyntijohtaja Timo Poikkimäki kertoo Näkökulma-kirjoituksessaan oman arvionsa koronavuoden vaikutuksista asumiseen ja etätyöhön.

Kirjoitin edellisen Näkökulma-kirjoitukseni reilu vuosi sitten (14.4.) keskellä koronaepidemian ensimmäistä aaltoa. Totesin silloin, että käynnissä olevat omakotihankkeet etenivät normaalisti, ja että asiakkaiden talot valmistuvat aikataulussaan koronasta huolimatta. Jo silloin oli selvästi havaittavissa oman kodin ja oman pihan merkityksen korostuminen. Uskoin silloin syksyn talomyynnistä tulevan vilkas. Näin kävikin – mutta kysyntä on ylittänyt kaikki odotukseni.

Pientaloteollisuuden tilastot kertovat huimista myyntiluvuista viimeisen puolen vuoden aikana. Kovat myyntimäärät eivät vielä näy rakennuslupien eivätkä talotoimitusten määrissä, sillä kaupanteon jälkeen suunnittelu vie oman aikansa. Rakennuslupien ja talotoimitusten määrä tulee nousemaan toisella vuosipuoliskolla paljon.

Onko kasvanut myynti merkki patoutuneesta kysynnästä? Mielestäni ei, vaan tämä kertoo ennemminkin omakotitalojen kysynnän kasvusta. Omakotiasuminen on aina ollut haluttua, mutta etätyö on olennaisesti muuttanut tilannetta. Uskonkin, että työnteossa ei ole paluuta aikaan ennen koronaa. 

Etätyöstä tulee pysyvä ilmiö – tästä hyötyvät sekä työntekijät että työnantajat

Koronavuoden aikana tehtiin etätyöloikka niissä ammateissa, joissa se on mahdollista. Kun toimistolla ei tarvitse käydä joka päivä, voidaan asua hieman kauempanakin työpaikasta. Valtaosa koronavuonna etätyötä tehneistä haluaa tehdä niitä jatkossakin (Tiedote aiheesta).

Myös yritysten kannalta etätyöhön siirtymisestä on etua. Jatkossa toimistotilaa tarvitaan vähemmän, kun koko henkilöstön ei tarvitse mahtua sinne yhtä aikaa. Toimistoissa ei välttämättä ole enää omia työpisteitä, vaan toimistopäivänä otetaan työpaikan vapaa työpiste käyttöön. 

Etätyö on ehkä yllättäenkin lisännyt työn tuottavuutta. Nyt on tärkeää, että työnantajat tukevat ja ohjaavat työntekijöitään uudessa tilanteessa. Esimerkiksi riittävästä tauottamisesta ja kotityöpisteiden ergonomiasta on huolehdittava. Lainsäädännössä ja työntekijöiden vakuuttamisessa ollaan parhaillaan tekemässä muutoksia, joissa huomioidaan etätyö.

Korona-ajan lisäämä etätyön määrä on vaikuttanut myös omakotitalojen pohjaratkaisuihin. Erillisen työhuoneen tarve näkyy selvästi tänä vuonna rakentavien asiakkaiden suunnitelmissa. Työtila voi olla myös esimerkiksi pihasaunan yhteydessä, joka on kytketty omakotitaloon katoksella. Näin työpiste on erillään muusta asumisesta ja mahdollisista häiriötekijöistä.

Kunnat avainasemassa järkevänhintaisen tonttien tarjonnassa

Kesäkuun kuntavaaleissa valitaan uudet valtuutetut, jotka aloittavat työnsä syyskuussa. Vaalit ovat tärkeät, sillä uudet valtuutetut päättävät miten tulevina vuosina kunnissa kaavoitetaan ja rakennetaan. Kunnilla onkin nyt erinomainen tilaisuus vaikuttaa siihen, että omakotiasumisesta haaveilevat perheet pääsisivät kohtuullisella hinnalla tonttiin kiinni. Toivonkin, että kunnat huomioivat muuttuneen tilanteen asumisen ja maankäytön ohjelmissaan, joita laaditaan seuraavalle valtuustokaudelle.

Tontin sijainti on tärkeä tämän päivän omakotirakentajille. Ihmisten toiveet ja tarpeet ovat erilaisia, mutta juuri nyt eniten kysyntää on tonteille, jotka ovat riittävän lähellä peruspalveluita. Myös liikenneyhteyksien tulee olla toimivat, liikuttiinpa sitten kävellen, pyörällä, joukkoliikennevälineellä tai omalla autolla. Kunnat voivat tonttien hinnoittelulla edistää kohtuuhintaista asumista. 

Asuntolainakiristykset eivät sovi tähän hetkeen

Suomen Pankki esitti viime viikolla huolensa kotitalouksien velkaantumisesta. Ratkaisuiksi Suomen Pankki esittää tuloihin sidottua velkakattoa ja asuntolainojen enimmäispituuden rajoittamista. 

Finanssiala suhtautui Suomen Pankin esityksiin kriittisesti. ”Nyt ei pidä hätiköidyillä ratkaisuilla vaikeuttaa suomalaisten kotitalouksien asunnonhankintaa ja työvoiman liikkuvuutta. Olemme vasta toipumassa koronapandemian synnyttämästä talouskriisistä. Pandemian aikana syntyi asuntomarkkinoille uutta kysyntää, kun osa kotitalouksista huomasi, että nykyiset asumisolot eivät vastaa etätyöajan tarpeita”, muistuttaa johtaja Veli-Matti Mattila Finanssiala ry:n tiedotteessa

Pientaloteollisuus jakaa Finanssialan näkemyksen. On tärkeää huolehtia siitä, että kuluttajat eivät ylivelkaannu. Mielestämme ongelmana ovat kuitenkin korkeakorkoiset kulutusluotot eivätkä oman asunnon rakentamiseen tai ostamiseen nostetut asuntolainat. 

Koronavuodella pysyviä seurauksia 

Juuri nyt näyttää siltä, että pääsemme viettämään kesää ilman merkittäviä rajoituksia. Emme kuitenkaan palaa ”normaaliin arkeen”, sillä koronavuosi on muuttanut maailmaa pysyvästi. Yksi monista seurauksista on se, että omakotirakentamisen määrä tulee nousemaan pysyvästi viime vuosia korkeammalle tasolle.  

Julkaistu 5/2021

Timo Poikkimäki KUVA Jukkatalo pieni

PTT:n Markkinointi- ja kehitysryhmän puheenjohtaja, Jukkatalo Oy:n myyntijohtaja Timo Poikkimäki