Pientaloteollisuus

PTT:n hallituksen puheenjohtaja Jari Malkamäki

Pientaloteollisuuden näkymiä vuosikymmenen vaihtuessa

Päättynyt vuosikymmen oli muutosten aikaa pientaloteollisuudessa. Omakotirakentamisen aloitusmäärät laskivat ja rakentamisen painopiste siirtyi yhä syvemmälle kasvukeskuksiin. Rakentamisessa siirryttiin lähes nollaenergiataloihin ja lämpöpumput valtasivat uusien omakotitalojen lämmitysmarkkinat.

Vuosi 2020 käynnistyy mielenkiintoisilla hankkeilla: maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistus etenee, rakennusten hiilijalanjäljen laskentamenetelmää pilotoidaan ja Tuusulan asuntomessut esittelee kesällä mielenkiitoisia kaupunkimaisen pientaloasumisen ratkaisuja.

Yksi asia ei ole muuttunut: suomalaisten toive asua omakotitalossa, pientalovaltaisella alueella, elää vahvana.

Uusien omakotitalojen aloitusmäärät laskivat 2010-luvulla historiallisen alhaiselle tasolle. Pohjakosketus nähtiin vuonna 2015, minkä jälkeen määrät ovat kääntyneet hienoiseen kasvuun. Omakotirakentamisen painopiste siirtyi muun asuntorakentamisen lailla kasvukeskuksiin: Espooseen, Ouluun, Vantaalle ja Helsinkiin rakennetaan eniten omakotitaloja.

Energiatehokkuudessa siirryttiin kokonaisenergiatarkasteluun ja E-luvun laskentaan, minkä seurauksena energiamuodolla oli aiempaa suurempi vaikutus laskentaan. Maalämpöpumpuista tuli ylivoimaisesti suosituin omakotitalojen lämmitystapa. Vuoden 2018 alusta lähtien uudet omakotitalot ovat täyttäneet lähes nollaenergiarakentamisen vaatimukset.

Rakentamismääräyskokoelma uudistettiin ja viimeisetkin päivitetyt osat otettiin käyttöön 2018. Suurimpien kuntien rakennusvalvontojen käynnistämässä TOPTEN-hankkeessa on laadittu määräysten tulkintoja, joita suurimmat kunnat ovat sitoutuneet noudattamaan. 

Pientaloteollisuus PTT:n asialistalla on mielenkiintoisia asioita vuodelle 2020:

  1. Olemme mukana ympäristöministeriön pilottiprojektissa, jossa testataan rakennusten hiilijalanjäljen laskentamenetelmää. Laskentamenetelmässä otetaan huomioon rakennuksen koko elinkaari: rakennustuotteiden valmistus, rakentaminen, rakennuksen käyttöaika sekä purkuvaihe. Hiilijalanjäljen laskenta on kiinnostanut niin alan yrityksiä kuin kuluttajiakin.
  2. Valmistelussa oleva maankäyttö- ja rakennuslain uudistus kiinnostaa ja koskettaa myös pientaloteollisuutta. Huolen aiheita ja ratkaisuehdotuksia esitettiin edellisessä uutiskirjeessämme.
  3. Avaruustähtitieteen professori Esko Valtaojan tähdittämä Järki kotiin -viestintäkampanja jatkuu ja suuntautuu kuluttajien lisäksi myös kuntapäättäjiin. Tavoitteenamme on nostaa omakotiasuminen mukaan yleiseen asumisen keskusteluun.
  4. PTT:n jäsenyritykset ovat erittäin vahvalla panoksella mukana tulevan kesän Tuusulan asuntomessuilla, joka on merkittävin asuntomessutapahtuma vuosiin. Messuilla yhdistetään kaupunkimaisen asuminen parhaat puolet kylämäiseen asumiseen. 

Uskomme, että omakotirakentamisen määrät tulevat 2020-luvulla kasvamaan nykyisestä. Monipuolinen asunto- ja tonttitarjonta tulee olemaan kaupungeille vetovoimatekijä jatkossakin. Toisena perusteluna on asumistoiveet: suomalaiset haluaisivat asua ja viihtyvät parhaiten omakotitaloissa pientalovaltaisella asuinalueella.

Julkaistu 2/2020

Jari Malkamäki

Jämerä Kivitalot Oy:n toimitusjohtaja ja PTT:n hallituksen puheenjohtaja Jari Malkamäki.