Tietoa toimialasta

PTT:n suhdannekatsaus 4Q2019

Vuonna 2019 toimitusmäärät laskivat, mutta yhteenlaskettu arvo kasvoi – näkymät positiiviset

PTT:n jäsenyritysten talotoimitusten yhteismäärä vuonna 2019 oli 5,3 % pienempi kuin edellisvuotena. Toimitusten yhteenlaskettu arvo sen sijaan kasvoi 13,9 %, mikä kertoo laajempien toimitussisältöjen suosion kasvusta. Odotukset alkaneesta vuodesta ovat positiiviset. PTT:n jäsenyritysten yhteenlaskettu tilauskanta oli vuoden vaihteessa selvästi suurempi kuin vuotta aiemmin: tilausten määrä +16,1 % ja yhteenlaskettu arvo +6,5 %. Myös suhdanneodotusten saldoluku ponnahti viime syksystä reilusti plussan puolelle.

Koko vuoden 2019 aikana PTT:n jäsenyritykset toimittivat kuluttajille ja projekteihin 2804 talotoimitusta (-5,3 %), joiden yhteenlaskettu arvo oli 298 M€ (+13,9 %). 

Q4:n aikana toimitettiin kuluttajille ja projekteihin 673 talotoimitusta (-8,3 % verrattuna ed. vuoden Q4:een), joiden yhteenlaskettu arvo oli 82,6 M€ (+5,7 %). 

PTT:n jäsenyritysten yhteenlaskettu tilauskanta vuoden vaihteessa oli selvästi parempi kuin vuotta aiemmin. Tilausten lukumäärässä kasvua oli 16,1 %, ja arvossa oli kasvua 6,5 %.

PTT:n jäsenyrityksiltä kysyttiin näkymiä markkinatilanteen kehittymisestä seuraavien 3 ja 6 kuukauden aikana. Saldoluvut ovat olleet laskussa muutaman vuoden ajan ja viime kesän ja syksyn miinuksella, mutta nousivat loppuvuoden aikana selvästi. Vuoden vaihteessa 3 kk:n saldoluku oli +13 ja 6 kk:n saldoluku +16.

Valmisosatalojen osuus kaikista OKT-aloituksista on noin 70−75 %. PTT:n jäsenyritysten osuus valmisosatalomarkkinoista on noin 50 %.

OKT + projektit yhteensä  4Q2019  4Q2018  Muutos 
 Toimitukset (lkm) 673  734  -8,3 % 
 Toimitusten arvo (M€) 82,6  78,2  5,7 % 
Tilauskanta (lkm)  1 952   1 682

 16,1 %

 Tilauskanta (M€) 210,9  198,1  6,5 % 

 OKT + projektit yhteensä

2019   2018 Muutos 
 Toimitukset (lkm) 2 804  2 962  -5,3 % 
 Toimitusten arvo (M€) 298,0  261,6  13,9 % 

OKT - OKT-toimitukset kuluttaja-asiakkaille
Projektitoiminta - muut kuin kuluttaja-asiakkaat (esim. rakennusliikkeet, asoy:t)
Tilauskanta - Kuluvan ja seuraavan vuoden tilauskanta yhteensä

Suhdanne 4q2019 määrä Suhdanne 4q2019 arvo

PTT:n jäsenyritysten talotoimitukset (kuluttajat + projektitoimitukset) vuosineljänneksittäin 2017-2019.

4Q2019 PTTn suhdannekatsaus
PTTn suhdannekatsaus 4Q2019
213 kt, päivitetty 11.2.2020