Tietoa toimialasta

PTT:n suhdannekatsaus 3Q2021

Taloja toimitettu jo nyt enemmän kuin viime vuonna yhteensä - tilauskanta ennätyksellisen suuri

Rakennusmateriaalien hinnannousu ja toimitusaikojen pidentyminen vaikeuttivat Q3:n myyntiä erityisesti kuluttajarakentamisessa. Asiakkaille toimitettujen talojen määrä nousi kuitenkin roimasti. Jo nyt on asiakkaille toimitettu enemmän taloja kuin viime vuonna yhteensä. Tilauskannat ovat edelleen ennätyksellisen suuria.

Q3:n myynti oli vaisu verrattuna hurjaan kevääseen:

  • Uusia kauppoja tehtiin 550 kpl (-20 % verrattuna edellisvuoden Q3:een)
  • Q1-Q3:n kumulatiivinen myynti oli kuitenkin ennätyksellinen: 3 146 kpl (+48 %)

Alkuvuoden hyvä myynti näkyy nyt talotoimitusten määrän kasvuna:

  • Q3:n talotoimitusten lukumäärä oli 1 001 kpl (+46 %)
  • Q1-Q3:n talotoimitusten määrä (2 553 kpl, +45 %) on enemmän kuin viime vuonna yhteensä
  • Kokonaistilauskanta on liki 3–kertainen verrattuna edelliseen vuoteen

Suhdanneodotuksien saldoluvut vajosivat miinukselle, mutta vertailukohtana on huippuhyvä alkuvuosi. Loppuvuoden näkymät ovat kuitenkin hyvät:

  • Odotettavissa on, että Q4:sta tulee talotoimitusten määrässä mitattuna vuoden paras neljännes
  • Asiakkaat ovat edelleen aktiivisesti liikkeellä ja kaupankäynti säilyy positiivisena: kuluttajaluottamus on poikkeuksellisen korkealla tasolla - rakennustuotteiden hintakehitys on rauhoittunut
  • Vuodelle 2021 odotetaan 8 200 OKT-aloitusta - PTT:n jäsenyritysten yhteenlasketun markkinaosuuden ennustetaan kasvavan

Tonttipula on ongelma kasvualueilla - Nyt tarvitaan monipuolista pientalotonttitarjontaa kasvaneeseen kysyntään! 


Q3 kumulatiiviset toimitukset

PTT:n jäsenyritysten talotoimitukset asiakkaille (erilliset pientalot eli omakoti- ja paritalot)

PTT Suhdannekatsaus 3Q2021 - Yhteenveto 27 10 2021
184 kt, päivitetty 2.11.2021